Druhý pilier – nižšie dôchodky pre väčšinu

3. marca 2024, Braňo Ondruš, Nezaradené

Údaje ukazujú, že druhý dôchodkový pilier sa aj pri investovaní do akciových a indexových fondov oplatí len ľuďom, ktorých zárobky počas aktívnej kariéry presiahli 3. násobok priemernej mzdy.

Odovzdanie dôchodkového systému do rúk súkromným penzijným fondom sa ukazuje ako zlé riešenie pre väčšinu ľudí. Súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) zbroja do boja za ochranu svojich ziskov, aby opäť zmanipulovali verejnú mienku proti vláde. Lenže v skutočnosti musíme stabilizovať celý systém, aby spĺňal to, na čo je určený – čo najvyššie penzie, ktoré zabezpečia dôstojnú starobu.

Po dvadsiatich rokoch fungovania dvojpilierového dôchodkového systému už máme dosť reálnych údajov, aby sme videli, v koho prospech Ľudovít Kaník v roku 2004 „reformu“ nastavil. Do bodky sa napĺňajú moje varovania z toho obdobia, že z privatizácia dôchodkov budú mať prospech len zahraničné investičné firmy. Neoliberálni ideológovia, dobre zaplatení za to, aby šírili nezmysly o užitočnosti druhého piliera, vás budú aj dnes presviedčať, lenže fakty jasne vyvracajú doterajšie mýty o efektívnom kapitálovom investovaní dôchodkových úspor. Okrem toho, že ani len dlhodobá udržateľnosť systému v skutočnosti nepredstavuje reálne riziko, 20-ročné výsledky druhého piliera sú chabé a dokazujú, že verejná Sociálna poisťovňa ponúka ľuďom lepšie starobné penzie, než súkromné DSS.

Čistá strata pre dôchodcov vyše 600 eur ročne

Konkrétne, na konci septembra 2023 evidovala Sociálna poisťovňa 30 707dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok z I.  piliera a zároveň požiadali aj o dôchodok z II. piliera. Vyše 29-tisíc nielen, že nezískalo viac, než keby zostali len v prvom pilieri, ale účasťou v druhom pilieri reálne stratili tisíce eur na svojich budúcich starobných penziách. Čiže až 95 percentám z tých, ktorí uverili reklamným trikom dôchodkových spoločností a nepravdivým mýtom, ktoré šíria pravicoví ideológovia a médiá, vyrátali nižšie penzie, než keby do druhého piliera nikdy nevstúpili. Čistá strata, čiže nižší dôchodok, týchto ľudí presahuje 52 eur mesačne až do konca ich života. Prepočty navyše potvrdzujú, že aj keby sociálnodemokratické vlády v minulosti nezasahovali do II. piliera, aby zabezpečili aspoň nejaké garancie pre ľudí, výsledky pre drvivú väčšinu „sporiteľov“ by neboli lepšie. O tom viac pod tabuľkou.

Presne deviati z tých vyše 30-tisíc mali priznané penzie, ktoré by boli rovnaké, aj keby do druhého piliera nevstúpili a len 1663 ľuďom sa v konečnom dôsledku účasť v II. pilieri oplatila. Lenže ani týchto 5 percent „šťastlivcov“ sa k žiadnym „švajčiarskym dôchodkom“ ani zďaleka nedostane, lebo ich „zisk“ z II. piliera predstavuje 9 eur mesačne!

Zisky pre investičné fondy, straty pre ľudí

Takže sa nemožno čudovať, že až 74% ľudí s nárokom na dôchodok z II. piliera takéto biedne penzie odmietlo. Radšej si jednorazovo vybrali celé svoje „úspory“, ktorých priemerná výška dosiahla 12 800 €, čo je „na ruku“ celkom lákavý peniaz, lenže pri 15 rokoch na penzii to vychádza na 853 eur ročne, čiže 71 eur mesačne (navyše mínus poplatky). A keďže táto suma už nebude nikdy valorizovaná, skúste hádať, čo sa za tých 70 eur bude dať kúpiť o takých 5 či 7 rokov (nevraviac o desiatich či pätnástich).

Na jednorazový výber nejakých ušetrených peňazí pri odchode do penzie sme naozaj nepotrebovali vytvoriť masívny systém, na ktorom parazitujú zahraničné kapitálové firmy, ktoré na ňom zarábajú na poplatkoch bez ohľadu na to, či ľuďom ich vklady zhodnotili. A ako vidieť v tabuľke, bez tohto systému by ľudia dostávali vyššie dôchodky. Obžalobou pravicových neoliberálnych politikov, im slúžiacich „analytikov“ a „expertov“ je fakt, že z vyše 30-tisíc ľudí s nárokom na penziu z druhého piliera ju napokon naozaj poberá len 10% ľudí, ktorí sa jednoducho zmierili, že ich penzia bude doživotne nižšia o zhruba 34 eur oproti tej, ktorú by mohli dostávať, ak by sa II. pilieru vyhli.

Tabuľka: Porovnanie súm dôchodkov z II. piliera so sumou krátenia v I. pilieri

 PočetPriemerný rozdiel
Dôchodok z II. piliera nižší ako suma krátenia29 035 (95 %)– 52,2 eur
Dôchodok z II. piliera vyšší ako suma krátenia1 663 (5 %)9,7 eur
Dôchodok z II. piliera rovnaký ako suma krátenia9 (< 0,1 %)0 eur
Spolu30 707– 48,8 eur

Zdroj: MPSVR SR

A to nám pre úplnosť ešte zostalo približne 7 000 dôchodcov, ktorí na penzie z druhého piliera vôbec nedočiahli, takže ich „úspory“ zostali v DSSkách a prinajlepšom sa z nich stane budúce dedičstvo ich potomkov. A tieto tisíce dôchodcov budú odkázané na mizerný dôchodok od Sociálnej poisťovne v okolo 585 €, čo je výrazne pod celoštátnym priemerom. Toto je jasný dôkaz, že predovšetkým ľuďom s nízkymi príjmami sa druhý pilier neoplatí za žiadnych okolností a urobí z chudobných pracujúcich zostanú chudobnými dôchodcami. To je príklad pravicového antisociálneho zločinu.

Dôkaz, že ani bez zásahov by to nebolo lepšie

A keďže som to vyššie sľúbil, tak ešte zareagujem na nezmyselnú výčitku, že za toto všetko môžu opakované „politické zásahy do druhého piliera“ ľavicových vlád. Kolegyne a kolegovia, ktorí sa na ministerstve venujú analýzam dôchodkového systému sa detailne pozreli, aké by boli výnosy, ak by predošlé vlády napr. nezaviedli garancie týkajúce sa aspoň tzv. konzervatívnych fondov (ku garanciám napíšem text na budúci týždeň).

Analýza údajov o skutočnej výkonnosti akciových a indexových fondov (ktoré však do systému zaviedol až minister Jozef Mihál) v celom období existencie dvojpilierového dôchodkového systému ukazujú, že ani keby ľudia investovali po celý čas takmer výlučne v nich, neprinieslo by im to vyššie penzie. Konkrétne sme sledovali vývoj akciových a indexových fondov v období od roku 2005 do roku 2023 a modelovali investičnú stratégiu zameranú vo väčšej miere na akciové a indexové fondy. Zistili sme, že aby účasť v II. pilieri bola aj pri takejto investičnej stratégii výhodnejšia než zotrvanie len v I. pilieri, musel by človek zarábať počas celej aktívnej kariéry vyše 3-násobok priemernej mzdy!

Podľa údajov Sociálnej poisťovne takúto príjmovú podmienku dosiahlo zo sledovanej skupiny (30 707 dôchodcov) celkovo 224 dôchodcov, z toho presne 100 patrilo do skupiny, pre ktorých bola účasť v II. pilieri výhodnejšia.

Druhý pilier je teda v skutočnosti darčekom bohatých bohatým. Veď sa bavíme o ľuďoch, ktorí napr. vlani zarábali mesačne 4 a pol tisíca a viac. Takže tento neoliberálny dôchodkový systém prináša zisky len vyvoleným na úkor ostatných ľudí, ktorí na ňom strácajú, a ktorí sa takto nehanebne musia skladať na profit úzkej skupiny ľudí a zopár bohatých nadnárodných firiem.

Autor je štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny